آب و هوای ارومیه

-2°
-1
3
رطوبت: 81%   سرعت باد: 6 km/h