آب و هوای ارومیه

23°
12
26
رطوبت: 25%   سرعت باد: 14 km/h