آب و هوای ارومیه

21°
13
26
رطوبت: 45%   سرعت باد: 5 km/h