آب و هوای ارومیه

26°
14
27
رطوبت: 18%   سرعت باد: 10 km/h