آب و هوای تهران

32°
18
35
رطوبت: 22%   سرعت باد: 18 km/h