آب و هوای تهران

7°
6
13
رطوبت: 63%   سرعت باد: 19 km/h