آب و هوای اصفهان

12°
-2
12
رطوبت: 20%   سرعت باد: 4 km/h