آب و هوای اصفهان

27°
23
36
رطوبت: 20%   سرعت باد: 11 km/h