آب و هوای اصفهان

16°
11
23
رطوبت: 45%   سرعت باد: 7 km/h