آب و هوای اصفهان

6°
-3
12
رطوبت: 32%   سرعت باد: 10 km/h