آب و هوای اصفهان

34°
21
37
رطوبت: 11%   سرعت باد: 29 km/h