آب و هوای اصفهان

26°
25
39
رطوبت: 15%   سرعت باد: 4 km/h