آب و هوای اصفهان

20°
7
21
رطوبت: 35%   سرعت باد: 5 km/h