آب و هوای اصفهان

31°
20
35
رطوبت: 10%   سرعت باد: 3 km/h