آب و هوای اصفهان

11°
6
21
رطوبت: 64%   سرعت باد: 5 km/h