آب و هوای اصفهان

28°
15
30
رطوبت: 15%   سرعت باد: 8 km/h