آب و هوای اصفهان

16°
8
24
رطوبت: 30%   سرعت باد: 18km/h