آب و هوای اصفهان

30°
18
32
رطوبت: 10%   سرعت باد: 4 km/h