نظر شما درمورد اطلاعات پزشکی این سایت چیست؟

82 (93.18%)علی
2 (2.27%)خوب
2 (2.27%)متوسط
2 (2.27%)ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 88