نظر شما درمورد اطلاعات پزشکی این سایت چیست؟

81 (94.19%)علی
2 (2.33%)خوب
1 (1.16%)متوسط
2 (2.33%)ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 86