نظر شما درمورد اطلاعات پزشکی این سایت چیست؟

79 (94.05%)علی
2 (2.38%)خوب
1 (1.19%)متوسط
2 (2.38%)ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 84