نظر شما درمورد اطلاعات پزشکی این سایت چیست؟

78 (95.12%)علی
2 (2.44%)خوب
1 (1.22%)متوسط
1 (1.22%)ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 82