نه پاکدامنى، روزى را از انسان دور مى ‏کند و نه حرص، روزى زیاد مى ‏آورد؛ چون روزى قسمت شده است و حرص زدن باعث مبتلا شدن به گناهان مى ‏شود
امام حسن (ع)