خردمند دروغ نمى‏ گوید ، اگرچه میل او در آن باشد
امام موسی کاظم (ع)